Општи одредби

Општи одредби

Ве молиме прочитајте ги нашите Услови на употреба (кои ги вклучуваат Условите за користење и Условите за продавање) и Политиката за заштита на лични податоци. Најбараните информации се прикажани во продолжение.

Ваши информации

Што ќе направите со мојата е-mail адреса?

Не премногу. Секојдневно ќе ја добивате дневната понуда на One Stop Shop  во вашето е-поштенско сандаче и повремени известувања во врска со вашите купувања. Многу сериозно ги сфаќаме вашите лични информации – нашиот фокус е да ја користиме Вашата е-mail адреса за да Ве информираме за нашите одлични понуди секој ден. Нашата Политика за заштита на лични податоци го содржи целиот преглед, Ве молиме погледнете го.

Што ќе направите со мојата платежна картичка и информациите за плаќање?

Овие информации се пренесуваат преку Secure Socket Layer конекција и се целосно шифрирани. One Stop Shop  нема пристап до Вашите информации за плаќањето односно податоците кои ги внесувате при купувањето се процесираат преку процесинг системот на Халк Банка ePay.