Резервирај термин

 

          Пред да започнете, или во текот на пазарењето, одберете го посакуваниот термин. Во листата се прикажани само термините кои се достапни. По одбирањето, терминот го чуваме за вас во следните 60 минути.

Резервираниот термин ќе биде обележан со зелена позадина. Терминот е ваш и имате време да одберете производи и да ја платите нарачката во следните 60 минути. Уживајте во шопингот.

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00