Безбедни трансакции

Сите трансакции на нашата страна се 100% безбедни. Податоците за вчитување на вашата платежна картичка се внесуваат на линкот од Халк Банк каде што само банката ги знае внесените податоци.

24/7 поддршка

info@onestopshop.mk

+2 60 90 200

Халк Банк поддршка

+2 3296 330
help24@halkbank.mk