2% поврат назад во вашата кошничка

Со секоја комплетирана нарачка на www.onestopshop.mk добивате 2% од вкупната сума на нарачката назад во вашата кошничка во вид на поени. Поените можете да ги искористите при правење на следна нарачка чии износ надминува 2.000 денари. 1 поен = 1 денар.

Тука сме за вас!

 

Побарајте нè на:

info@onestopshop.mk

+ 389 2 60 90 200